Vatromal – zaštita od požara

Vatromal doo

Zaštita od požara obuhvata skup mera za planiranje, finansiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu mera i radnji zaštite od požara.

Pozovite nas

064 845 1155

Despota Stefan 46, Velika Plana

Construction Services

General Contracting

General Contracting

One of the most critical stages of the construction process is the commissioning and closeout.

Construction Consultant

Construction Consultant

One of the most critical stages of the construction process is the commissioning and closeout.

Metal Roofing

Metal Roofing

One of the most critical stages of the construction process is the commissioning and closeout.

House Renovation

House Renovation

One of the most critical stages of the construction process is the commissioning and closeout.

Green Building

Green Building

One of the most critical stages of the construction process is the commissioning and closeout.

Na osnovu člana 24. Stav 2. I 3. Zakona o zaštiti od požara („sl. Glasnik rs“, br. 111/2009, 20/2015 i 87/2018 - dr. Zakoni predviđeno je da:

 

1. Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem
Tekstu: subjekat u drugoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara istalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara.

 

2. Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u trećoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara

Poslodavac je dužan da obavi pregled i ispitivanja elektro instalacija u svim objektima u kojima se obavlja proces rada.

Pregled i ispitivanje električne instalacije obuhvata proveru:

➢ zaštite od električnog udara;

➢ mera zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i

Dozvoljenom padu napona;

➢ izbora i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor;

➢ ispravnosti postavljanja rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka;

➢ izbora opreme i mere zaštite prema spoljašnjim uticajima;

➢ raspoznavanje neutralnog i zaštitnog provodnika;

➢ pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje.

Na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti od požara („sl. Glasnik rs“, broj 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. Zakoni) i člana 109. I 120. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („sl list sfrj“, br. 53 i 54/88 i„sl. List srj“ br. 28/95) poslodavac je dužan da izvrši funkcionalno ispitivanje protivpanične nužne rasvete.

➢ ispunjenost zahteva standarda srps en 62305-3:2013;

➢ prilagođenost hvataljki (prihvatnog sistema) obliku i konstrukciji objekta;

➢ stanje vidljivih spojeva i veza;

➢ sigurnost pričvršćenja provodnika i komponenti sistema i mehanička zaštita;

➢ nivo korozije;

➢ utvrđivanje da su svi delovi ili konstrukcije i sve metalne mase koje su naknadno pridodate ugrađeni u štićeni

Prostor izjednačenjem potencijala ili produženjem gromobranske instalacije;

➢ određivanje nivoa zaštite od atmosferskog pražnjenja.

 

 

Na osnovu člana 44. Stav 2. Zakona o zaštiti od požara („sl. Glasnik rs“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. Zakoni i člana 4. I 5. Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara instalacija posebnih sistema, („sl. Glasnik rs“, br. 52/2015) nudimo:

 

➢ organizovanje kontrole mobilnih aparata za gašenje početnih požara (ručno prenosni i prevozni aparati);

➢ organizovanje kontrole instalacija hidrantske mreže za gašenje požara;

➢ organizovanje nabavke ručno prenosnih aparata za gašenje početnog požara;

➢ organizovanje nabavke hidrantske opreme;

Na osnovu člana 43. I člana 44. Zakona zaštite od požara („sl. Glasnik rs“, br. 111/2009, 20/2015,i 87/2018 – dr. Zakoni.), instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacije u zonama opasnosti od eksplozije, instalacije za odvođenje dima i toplote, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilni uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača.

Ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

 

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Za više informacija i konsultacije vezano za ovu uslugu kontaktirajte nas na telefon: 064 845 1155 ili putem emaila: office@vatromal.rs

Na osnovu člana 24. Stav 2. I 3. Zakona o zaštiti od požara („sl. Glasnik rs“, br. 111/2009, 20/2015 i 87/2018 - dr. Zakoni predviđeno je da: 1. Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa povećanim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u drugu kategoriju ugroženosti od požara (u daljem Tekstu: subjekat u drugoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara istalno dežurstvo sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara. 2. Privredno društvo odnosno drugo pravno ili fizičko lice, koje je vlasnik odnosno korisnik objekta ili zemljišta sa izvesnim rizikom od izbijanja požara razvrstava se u treću kategoriju ugroženosti od požara (u daljem tekstu: subjekat u trećoj kategoriji) i obavezno je da organizuje sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara sa potrebnim brojem lica stručno osposobljenih za sprovođenje mera zaštite od požara i obezbedi adekvatnu opremu i uređaje za gašenje požara

Poslodavac je dužan da obavi pregled i ispitivanja elektro instalacija u svim objektima u kojima se obavlja proces rada.

Pregled i ispitivanje električne instalacije obuhvata proveru:

➢ zaštite od električnog udara;

➢ mera zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema trajno dozvoljenim vrednostima struje i

Dozvoljenom padu napona;

➢ izbora i podešenosti zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor;

➢ ispravnosti postavljanja rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka;

➢ izbora opreme i mere zaštite prema spoljašnjim uticajima;

➢ raspoznavanje neutralnog i zaštitnog provodnika;

➢ pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje.

Na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti od požara („sl. Glasnik rs“, broj 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. Zakoni) i člana 109. I 120. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („sl list sfrj“, br. 53 i 54/88 i„sl. List srj“ br. 28/95) poslodavac je dužan da izvrši funkcionalno ispitivanje protivpanične nužne rasvete.

➢ ispunjenost zahteva standarda srps en 62305-3:2013;

➢ prilagođenost hvataljki (prihvatnog sistema) obliku i konstrukciji objekta;

➢ stanje vidljivih spojeva i veza;

➢ sigurnost pričvršćenja provodnika i komponenti sistema i mehanička zaštita;

➢ nivo korozije;

➢ utvrđivanje da su svi delovi ili konstrukcije i sve metalne mase koje su naknadno pridodate ugrađeni u štićeni

Prostor izjednačenjem potencijala ili produženjem gromobranske instalacije;

➢ određivanje nivoa zaštite od atmosferskog pražnjenja.

 

 

Na osnovu člana 44. Stav 2. Zakona o zaštiti od požara („sl. Glasnik rs“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. Zakoni i člana 4. I 5. Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara instalacija posebnih sistema, („sl. Glasnik rs“, br. 52/2015) nudimo:

 

➢ organizovanje kontrole mobilnih aparata za gašenje početnih požara (ručno prenosni i prevozni aparati);

➢ organizovanje kontrole instalacija hidrantske mreže za gašenje požara;

➢ organizovanje nabavke ručno prenosnih aparata za gašenje početnog požara;

➢ organizovanje nabavke hidrantske opreme;

Na osnovu člana 43. I člana 44. Zakona zaštite od požara („sl. Glasnik rs“, br. 111/2009, 20/2015,i 87/2018 – dr. Zakoni.), instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacije u zonama opasnosti od eksplozije, instalacije za odvođenje dima i toplote, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilni uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača.

Ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text

Enter text
20 +

GODINA ISKUSTVA

300 +

USPEŠNIH PROJEKATA

50 +

ZADOVOLJNIH KLIJENATA